DVXP07_50 Làm kiếp con mèo là sắp làm kiếp con người

Thú NuôiĐường Về Xứ Phật – Tập 7 – Trưởng Lão Thích Thông Lạc
50 Làm kiếp con mèo là sắp làm kiếp con người
Pháp Phật Nguyên Thủy – Làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết – Tự Lực và Trí Tuệ. *************************************************
– Danh sách các bài giảng Căn Bản:
– Bộ Giáo Án: Đường lối tu tập của đạo Phật:
– Driver lưu trữ: ; Youtube:
– Các bậc Thánh Tăng trong thời đức Phật:
– Những bài giảng Đặc Biệt:
– Trang web tham khảo thêm: http//tuvienchonnhu.net ; thuvienthaythonglac.net #duongvexuphat, #phapphatnguyenthuy, #cacbacthanhtang, #truonglaothichthonglac, #thaythonglac, #giaoantutap, #giaophapnguyenthuy, #nhungloigocphatday, #loiphatday,

Nguồn: https://keywordadvantages.net/

Xem thêm bài viết khác: https://keywordadvantages.net/thu-nuoi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *